Pre-made constructies

V
erschillende pre-made barconstructies die makkelijk demonteerbaar zijn voor transport.

Constructies op maat

O
m uw wensen volledig te kunnen volbrengen maken we eerst samen met u verschillende schetsen, die we nadien in onze virtuele workshop bouwen.
Pas wanneer het ontwerp volledig voldoet aan uw wensen bouwen we de constructie voor verkoop.

Matten

V
aak is een mat nodig om een beweging veilig aan te leren, of om leerlingen zelfstandig te laten oefenen.
Wij beschikken over matten in verschillende groottes en diktes